Jumala haluaa ennallistaa meidät

Sykkivän Sydämen-seurakunnan jumalanpalveluksessa oli taas iloinen perhetunnelma. Nummelassa, Kopun monitoimisalissa lauantaina 16.2. 2019  pidetyssä tilaisuudessa laulettiin yhdessä, ylistettiin Jumalaa, keskusteltiin ja kuunneltiin hyvää sanaa. Tilaisuutemme johti Ari Helminen.

IMG_0051

Raamattutunnin meille piti Pirjo Helminen. Aiheemme oli Seitsemän torvea, joista neljäs Mooseksen kirja raamatussa mainitsee, että niillä kutsuttiin leiriläisiä koolle ja liikkeelle ja annettiin hälytyssoittoja. Niihin puhallettiin myös ilon päivinä ja vuotuisissa juhlissa.

Torvet ovat esillä myös Ilmestyskirjassa, joka sanoo: Kun tulee päivä, jolloin seitsemäs enkeli kohottaa torvensa ja puhaltaa, on Jumalan salattu suunnitelma viety päätökseen, sen mukaisesti kuin hän on palvelijoilleen profeetoille ilmoittanut. (Ilm.10:7)

Opimme, että ne ihmiset, jotka eivät halua seurata Jumalaa, tuhoutuvat. Merkityksellistä meille on se, että olemme ottaneet Jumalan omaksi Vapahtajaksemme ja olemme hänen puolellaan silloin, kun Hän saapuu takaisin tämän maan päälle omiansa noutamaan.

IMG_0056

Saarnan meille piti pastori Mika Forsman. Opimme, että ihminen luotiin Jumalan kuvaksi maan tomusta ja näin hänestä tuli elävä sielu. Näin ihmisestä tuli myös Pyhän Hengen täyttämä ja Jumalan valtakunnan kansalainen.

Kapinassa ihminen menetti kansalaisoikeutensa ja joutui ulos paratiisista. Rakkauden Jumalalla oli kuitenkin suunnitelma. Emme syntisinä pysty saamaan kansalaisoikeuttamme takaisin. Ratkaisu on Jeesus Kristus.

Meissä on Jumalan dna. Siksi Jeesus tuli ihmiseksi, jotta hän voisi olla syntiemme sovittaja. Jeesus eli kuuliaisesti, häntä kiusattiin, mutta silti hän oli uskollinen. Hän tuli viattomaksi Karitsaksi, kuoli ja kantoi syntimme. Näin meille avautui ovi takaisin armoon.

Jumala haluaa ennallistaa meidät alkuperäiseen tilaamme. Raamattu kertoo, että opetuslapset saivat Pyhän Hengen. Pyhä Henki opetti ja ohjasi heitä uudelleen syntymisessä ja pyhittymisessä.

Jeesuksen suurin ongelma, tuoda ihminen takaisin yhteyteensä, on ihmisten rakentamat opit. Tästä Jeesus otti yhteen fariseusten kanssa. Fariseuksilla oli omat ajatuksensa siitä, millainen Jeesus olisi, eivätkä he halunneet luopua omista säännöistään. Meidän ongelmamme on, että emme ole uskollisia raamatun sanalle. Vanha testamentti sanoo, että olkaamme maailmassa mutta ei maailmasta. Jumala löytyy totuudesta, sanastaan. (PH)

Kristuksen ruumis

Oli mukava saapua kirkkoon lumisen luonnon keskelle urkumusiikin soidessa. Maarit toivotti seurakunnan tervetulleeksi ja antoi meille vinkin näin uuden vuoden alkaessa, kuinka voimme elää tämän vuoden onnellista ja hyvää elämää. Salaisuus piilee palvelussa lähimmäisten hyväksi. Tavoitteenamme olisi tehdä palvelus ainakin kerran päivässä. Tämä ilahduttaa niin meitä kuin muitakin ja suuntaa ajatuksemme itsestämme muihin, kun etsimme tilaisuuksia palvella toisia. Vuoden aikana tulemme monta kokemusta rikkaammaksi ja saamme kenties uusia ystäviä. Palvelemalla toisia palvelemme Jeesusta.

Todistustuokiossa  Kaarlo kertoi, kuinka hän oli vuosikymmeniä sitten kuunnellut Erkki Luukon puhetta, jossa tämä oli kertonut presidentti Kennedyn viitanneen puheessaan Ilmestyskirjan 6:12 mainittuun pimeään päivään. Se oli herättänyt Kaarlon mielenkiinnon ja saanut hänet tutkimaan Raamattua, joka jäikin hänelle sitten pysyväksi tavaksi.

Mika kiitti Jumalaa viime hetkellä tulleesta avusta auton katsastukseen liittyen. Kaksi veljeä seurakunnan piiristä oli osoittanut pyyteetöntä ja arvokasta auttamista tässä hänen tilanteessaan ja auto oli mennyt katsastuksesta läpi.

Boris puolestaan oli kiitollinen saatuaan palvella ja olla apuna juuri oikeaan aikaan oikeassa paikassa tietoteknisiä ongelmia ratkoen kevään yo-kirjoitusten alkukokeissa. Näin hyvä Jumalamme johtaa itse kutakin omalla tavallaan.

IMG_8194

Pastorimme Atte Helminen johti meitä Raamatun tutkistelussa kuudesta sinetistä, jotka yksin Karitsa, joka oli teurastettu ja ostanut verellänsä ihmiset Jumalalle, oli arvollinen avaamaan (Ilm. 5:2, 3, 9; 6:1, 2), Ensimmäisen sinetin valkoisella hevosella ratsastaja oli itse Kristus ja Hänen evankeliuminsa, joka lähti voitokkaasti liikkeelle ja levisi Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen. Kuudes sinetti toi meidät jo lähelle Kristuksen toista tulemusta edeltäviä aikoja. Se on pelottava tapahtuma etenkin niille, jotka eivät ole vastaanottaneet Jumalan pelastustarjousta Kristuksen kautta (Jakeet 12-17). Vakava kysymys itse kullekin on: Kuka voi sen kestää (jae 17)? Meidän turvamme on yksin Kristuksen sovitustyössä ristillä puolestamme. Hän on meidän vanhurskautemme, me olemme Hänen syntinsä. Hän otti kannettavakseen sen, mikä oli meidän ja antoi meille sen, mikä oli Hänen. Tämä on se siunattu vaihtokauppa. Olkoon rukouksemme: Herra, pelasta minut omasta itsestäni huolimatta Jeesuksen Kristuksen tähden! Kaikkeen emme saa täällä vastausta, mutta näiden symbolien avulla meille ilmoitetaan, mitä on tapahtuva ennen Ilmestyskirjassa kuvattujen Uuden taivaan ja uuden maan luomista (luvut 21 ja 22).

Saarnassaan Atte muistutti meitä Jeesuksen jäähyväissanoista: Teille on hyväksi, että Minä menen pois. Ellen mene, ei Puolustaja voi tulla luoksenne (Joh. 16:7). Tätä opetuslasten oli vaikea ymmärtää, mutta myöhemmin he ymmärsivät. Jeesuksen noustessa taivaaseen ja kehotettua heitä jäämään Jerusalemiin odottamaan sitä, minkä Isä on luvannut ja mistä Hän oli heille puhunut (Ap.t. 10:4). Kymmenen päivän kuluttua näin tapahtui. Pyhä Henki on kaikille Jeesuksen seuraajille annettu lahja, jota ilman ei ole hengellistä elämää. Puolustaja – Pyhä Henki – toi mukanaan kaikki ne avut, joita tarvitaan tehtävämme täyttämiseen. Ne siemenet, jotka Jeesus kylvi opetuslastensa sydämiin, niitä kasteltiin nyt Pyhällä Hengellä. Ehkä he juuri tuolloin muistivat Jeesuksen sanat vehnänjyvästä, jonka tulee kuolla, jotta se tuottaisi runsaan sadon (Joh. 12:24). Jeesus itse oli tuo vehnänjyvä, jonka kuolema tuotti paljon satoa.

Pietarin helluntaisaarnan seurauksena syntyi seurakunta. Kristuksessa Hänen seuraajansa muodostavat yhden ruumiin, jonka pää on Kristus. Niin kuin ihmisruumiissa on monta jäsentä, niin on Kristuksen ruumiissakin, joka muodostuu seurakunnan jäsenistä (1 Kor. 12:12-20). Niinpä tämä kuvaus seurakunnasta kuvaa itse asiassa sekä ykseyttä että monimuotoisuutta.

1 Kor. 12:4-11 mukaan Pyhä Henki jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo: viisauden, tiedon, uskon, profetoimisen tai parantamisen lahjan, voiman tehdä ihmeitä, henkien erottamisen armolahjan, kielillä puhumisen ja kielen tulkitsemisen lahjan. Paavalin viesti on, että kaikkia tarvitaan, koska kaikki lahjat ovat tarpeellisia seurakunnassa. Pyhä Henki täyttää seurakunnan Jeesuksen läsnäololla ja seurakunta levittäytyy miljoonien käsivarsien, jalkojen, sydämien, silmien ja korvien kautta maailmaan.

Jumala kutsuu sinua tulemaan Kristuksen ruumiiseen, sen jäseneksi, mentoriksi ja lähetystyöntekijäksi. Henkilökohtaisen uskon kautta Jeesukseen Kristukseen Vapahtajanaan, uskova kastetaan ja hän liittyy näin seurakuntaruumiin jäseneksi. Hän liittyy joukkoon, joka erilaisuudestaan huolimatta uskoo samalla tavalla. Hänen on hyvä saada itselleen mentori, henkilö, joka opastaa, ohjaa, opettaa ja rohkaisee häntä uskon tiellä. Vähitellen hänestä itsestäänkin tulee mentori jollekin toiselle. Parasta olisi, jos jokaisella olisi oma mentori ja myös joku, jota hän itse mentoroi.

Seurakunnan jäsenet ovat myös lähetystyöntekijöitä, mutta mikä on seurakunnan missio ja tarkoitus? Jeesus sanoi sen itse kahdessa Raamatun kohdassa: Juuri, sitä, mikä on kadonnut, Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan (Luuk. 19:10) ja Matt. 20:28: Ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Seurakunnan tehtävä ja missio on ensinnäkin etsiä kadonneita, pelastuksesta osattomia ja tuoda heidät Jeesuksen luo. Tämä tapahtuu palvelemalla ja antamalla (uhraamalla) aikansa, talenttinsa, resurssinsa ja energiansa Jumalan käyttöön. Atte kehotti ja rohkaisi jokaista käyttämään saamiaan lahjoja ja talentteja rohkeasti kutsumuksensa mukaan. (PP)

Kolmen enkelin sanoma, Jeesus Kristus

img_0029

Sykkivän Sydämen-seurakunnan jumalanpalveluksessa tapahtui tänään muutos. Aiemmin vierailijaksi ilmoitettu pastori oli estynyt saapumasta, joten tilaisuus toteutettiin osin seurakunnan omin voimin ja saarnassa saimme kuulla sanaa Helsingin suunnalta.

Raamattutunnin meille piti Pirjo Helminen. Tutkisteluoppaamme vei meidät Ilmestyskirjan lukuun 4 ja siellä kuvattuun taivaalliseen valtaistuinsaliin. Opimme, että raamatun Ilmestyskirjassa esiintyvä Karitsa tarkoittaa Kristusta. Samalla opimme, että Kristuksen avaama kirjakäärö sisältää Jumalan kaitselmuksen historian ja kansojen ja seurakunnan profeetallisen historian. Siihen sisältyvät hänen auktoriteettinsa, käskynsä, lakinsa, ikiaikaisen kaikki symbolinen neuvonanto ja kaikkien kansakuntien valtaa pitävien historia. Se sisältää Jumalan suunnitelman synnin ongelman ratkaisemiseksi.

Keskeinen kysymys Jumalan ja Paholaisen välillä on se, kenellä on oikeus hallita. Meidän toivomme tässä sekasortoisessa maailmassa on siinä, että me annamme Kristuksen hallita meidän elämäämme.

Saarnan kuuntelimme videolta, jossa pastori Atte Helminen esitteli meille kolmen enkelin sanoman, joka löytyy Ilmestyskirjan luvusta 14. Jumala pyytää meitä kunnioittamaan häntä. Hän on luoja, joka tehdessään kaiken antoi meille myös lepopäivänsä, sapatin. Hän on lunastaja. Hän kukisti Babylonin.

Tänään on kuitenkin vielä mahdollisuus lähteä seuraamaan Jeesusta ja ottaa hänet elämäänsä, hänen lakinsa, käskynsä ja rakkautensa. Kolmen enkelin sanoma pähkinän kuoressa on Jeesus Kristus.  (PH)