Oletko pakomatkalla?

IMG_1141 (2)

Sykkivän Sydämen-seurakunnan jumalanpalveluksessa oli tänään taas hieno tunnelma. Meillä oli keskuudessamme useampi vieras.

IMG_1128

Musiikki raikui voimallisesti ja hienoista todistushetkistä täytyy mainita Pian ja Jarin esittämät kaksi laulua, jotka siunasivat kuulijoita.

IMG_1130

Pertin johtamalla raamattutunnilla pohdittiin aihetta Palvo Luojaa. Opimme, että evankeliumia tulisi viedä eteenpäin niin omalla anteliaisuudella kuin omalla työlläkin. Jos fokus on meissä itsessämme, on syytä huolestua. Fokuksen pitäisi olla Jumalassa.

IMG_1131

Saarnan piti tänään Pirjo Helminen, joka halusi pohtia Daavidin psalmista 34 löytyviä ajatuksia. Daavid tekeytyi mielipuoleksi ja hän koki olevansa kurja. Silti hän sanoo, että Herra on hyvä.

Kuningas Saul  ja Daavid keskustelivat ja Saulin poika Joonatan rakasti myös Daavidia. Daavid oli etevä soturi. tästä Saul vihastui ja ryhtyi jahtaamaan Daavidia yrittäen saada hänet hengiltä monin eri keinoin. Daavid joutui pakomatkalle. Syy jahtaamiseen oli siinä, että Saul halusi antaa oman asemansa kuninkaana pojalleen perinnöksi.

Jeesus ei ollut myöskään turvassa tänne maan päälle syntyessään. Häntä jahtasi Herodes. Hän tietää myös mitä on kipu ja kärsimys. Jeesus kuoli ristillä, että me kaikki, sinä ja minä saisimme uuden elämän.

Daavidin pakomatka jatkui Kauriskallioiden luolaan, jossa Daavid kohtasi Saulin kasvokkain. Tuossa kohtaamisessa Jumala puhutteli Saulia ja vaikutti hänen sydämeensä.

Myöhemmin miehet tapasivat vielä uudelleen ja Daavidia houkuteltiin tappamaan Saul, mutta hän ei tehnyt niin. Sen sijaan hän vetosi Sauliin ja tämä tuli synnintuntoon. Näin myös Daavidin pakomatka päättyi.

Jeesus maksoi pahan hyvällä. Ristillä Jeesus myös osoitti millainen kuningas hän on. Hän ei pitänyt kiinni asemastaan vaan otti ihmisen muodon ja kuoli ristillä. Hän rakasti ihmistä viimeiseen hengenvetoonsa saakka. Hän myös lupasi mennä valmistamaan meille sijaa sinne missä hän on.

Taivaassa on vain onnellisia ihmisiä. Siksi Jumala näkee hyväksi seuloa uskovat niistä, jotka eivät tahdo uskoa. Haluankin rohkaista sinua seuraamaan Jeesusta kaikessa. Rukoukseni on, että pakomatkasi päättyy ja voit iloiten elää elämääsi täällä yhdessä Jeesuksen kanssa ja kerran myös siellä taivaan valtakunnassa. (PH)

Ruoki uskoa, älä pelkoa!

20190803_124724.b

Viikon takainen helle oli vaihtunut elokuun raikkaaksi sääksi, kun kokoonnuimme Aulin johdolla jumalanpalvelukseen. Lomailijatkin olivat palanneet ja Boris kertoikin meille kesälomakuulumisia. Herra oli varjellut ja huolehtinut kaikissa matkan eri vaiheissa.

Viikon alussa saimme pysähdyttävän suruviestin, kun Kaarlo veljemme oli yhtäkkiä ja yllättäen menettänyt Annikki vaimonsa. Otimme seurakuntaperheenä osaa hänen suruunsa yhdessä rukoillen hänelle voimia ja lohdutusta tuleviin päiviin.

20190803_124021.b

Raamattutunnilla tutkimme Juhanin johdolla aihetta Profeettojen kutsu. Samuel, Aamos, Miika ja Hesekiel kutsuivat kukin omana aikanaan kansaa oikeamielisyyteen ja laupeuteen köyhiä ja kurjia kohtaan. Israelin kansa halusi luopua teokratiasta. Kaikkien muiden kansojen tavoin he halusivat kuninkaan jakamaan heille oikeutta Samuelin jälkeen. Jo tällä teollaan he hylkäsivät Herran (1 Sam. 8:5, 7).

Ensimmäisessä porinatuokiossa pohdimme millainen tarve sinulla/minulla on olla muiden kaltainen? Toisessa tuokiossa pohdimme Aamos 7:4, 5 pohjalta, mikä tekee profeetasta pätevän? Kolmannessa tuokiossa pohdimme Hes. 16:49 herättämänä, mikä ero on synnillä ja synnillä? Raamatussa ei ole erottelua pienempien tai suurempien syntien välillä. Toiset synnit tosin ovat meille näkyvämpiä, toiset piilevämpiä. Vuorisaarnassa Jeesus toi kuitenkin esille, miten sydämen ajatukset jo tuomitsevat meidät. Jumalan armoa on, että jokainen tunnustettu ja kaduttu synti annetaan anteeksi Jeesuksen veren ansiosta. Ryöväri ristillä ehti tunnustaa kärsivänsä tekojensa mukaan. Hän tunnisti Jeesuksen Jumalan Pojaksi ja pyysi, että Jeesus muistaisi hänet valtakunnassaan (Luuk. 23:41).

Maarit oli ottanut saarna-aiheensa 4 Moos. 13 ja 14 luvuista. Herra oli juuri muutamaa kuukautta aikaisemmin vapauttanut israelilaiset Egyptin orjuudesta väkevällä kädellään ja voimallisilla teoilla. Mooses oli lähettänyt 12 vakoojaa tutkimaan, millainen Luvattu maa on. Nyt he olivat palanneet matkaltaan. Kaikki 12 olivat nähneet ja kokeneet samat asiat. Kaikki todistivat, että se (maa) tosiaan vuotaa maitoa ja hunajaa. MUTTA! Tämän jälkeen astuu pelko kuvioihin ja kymmenen vakoojaa suurentelee maan valloittamisen mahdottomuutta (jakeet 28, 31-33). Kaalebin yritys rauhoittaa kansaa ei saanut vastakaikua (jae 30). Lopputuloksena koko seurakunta alkoi parkua kovalla äänellä. Kansa jopa toivoi, että se olisi kuollut Egyptin maassa tai tuolla autiomaassa (14:1, 2).

Miksi näin? Se, mikä on totta, ei vaikuta siihen, mitä olemme: luottava näkee toiset luotettavina, epäilevä taas epäilyttävinä.. Pelko kääntää asiat päinvastaisiksi. Pelko hylkää toisen uskon ja kannustuksen. Pelkääjä tartuttaa pelon toisiin ja suurentelee vaikeuksia: Me olimme kuin heinäsirkkoja omissa silmissämme ja sellaisia me heistäkin olimme (13:33). Pelko muuttaa normaalin epänormaaliksi. Pelkääjällä on huono kuva itsestään. Heikko itsetunto saa pelkäämään uutta ja erilaista. Pelko saa tyytymään nykyiseen tilanteeseen.

Älä anna pelon päättää tulevaisuudestasi! Kun pelko määrittää päätöstäsi, se on aina väärä, totesi Maarit. Pelosta ei pääse täysin eroon. Siksi on tärkeää ruokkia uskoa muistamalla, miten Jumala on aina ennenkin auttanut. Pelon tai haasteen kohdatessasi, vie se rukouksessa Jumalalle. Hänellä on ratkaisu ja vastaus sinulle. Ongelmasi mahdollistaa sinut kokemaan Jumalan ihmeen ja saa sinut näkemään Hänen mahdollisuutensa auttaa sinua. Näin riippuessasi kiinni Jumalassa, pääset kasvamaan ja vahvistumaan uskossa. Kiitollinen mieli puhuu uskon ja rohkaisun sanoja toisillekin.  Ruoki uskoasi, älä pelkoa! (PP)

Hän on Herra, Jeesus on Herra

”Hän on Herra, Jeesus on Herra, suuri ja voimallinen”, lauloimme jumalanpalveluksemme alussa Kotikutoisten säestyksellä. He olivat jälleen varanneet useita lauluja yhdessä laulattavaksi.

Todistustuokiossa Alex kertoi kuulumisia Kallioniemen leiriltä, jossa hän on ollut kesätöissä ja vastuussa. Hän iloitsi usean pojan ratkaisusta lähteä seuraamaan Jeesusta kasteen kautta.

Sointu oli kuullut Raamattuleirillä olevan runsaan osallistujajoukon. Ainakin 11 on sitoutunut seuraamaan Jeesusta. Herra siunatkoon ja vahvistakoon heidän päätöksensä!

Ari iloitsi sisarestaan Annesta, jolla oli juuri tänään syntymäpäivä. Lauloimmekin hänelle yhdessä onnittelulaulun.

Raamattutunnilla Pertti johdatteli meitä pohtimaan kysymyksiä Jumalan ihannemaailmasta. Pohdimme aluksi 3 Moos. 19:18 tekstiä: Älä kosta omasan kansaasi kuuluvalle äläkä pidä yllä riitaa hänen kanssaan, vaan rakasta lähimmäistäsi kuin itseäsi. Miten helposti juuri kaikkein lähimmälle perheessä tulee pidettyä yllä riitaa. Se ei valitettavasti ole vierasta seurakunnassakaan. Olemme erilaisia persoonia ja yhteen törmäyksiä tulee väistämättä. Anteeksi antaminen ei ole helppoa, mutta se on välttämätöntä. Se on myös Jumalan tahto, koska Hänkin on meidät Kristuksen tähden armahtanut.

Lähimmäisen rakastamisen tulee ulottua myös orpoihin, leskiin ja muukalaisiin, joiden sortamisen Jumala kieltää (2 Moos. 22, 22; 23:9). Jumala tahtoo kaikkien ihmisten tulevan tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti kohdelluiksi. Myös köyhistä on huolehdittava. Jumalan ihannemaailmassa kukaan ei myöskään pyri hyötymään toisen kustannuksella.

Pohdimme myös, mitä viemme mukanamme Uuteen maahan. Mehän emme tarvitse sinne mitään, koska Jeesus on valmistanut kaiken meille valmiiksi. Se, mitä kuitenkin viemme mukanamme, on luonteemme ja halumme olla Jumalan, Jeesuksen ja pyhien kanssa. Yhtä lailla viemme sinne sieluja, jotka ovat löytäneet pelastuksen Jeesuksessa todistuksemme sanan kautta.

Kolmanneksi pohdimme 10 käskyä. Ensimmäinen laintaulu kohdistuu Jumalan ja ihmisten väliseen suhteeseen: Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä. Älä pidä muita jumalia Minun rinnallani (2 Moos. 20:2, 3). Pertti kysyikin, mitkä ovat meidän aikamme epäjumalat? Rakennanko elämäni jonkun muun kuin Jumalan varaan? Ovatko omat työni tärkeämmät kuin esim. Jumalan säätämän lepopäivän viettäminen? Tarvitsenko senkin omiin harrastuksiini? Annanko Jumalan päättää varojeni käytöstä, koska kaikki on Hänen?

Jumala tahtoi solmia liiton kansansa kanssa. Miten voimme pitää tämän liiton? Aivan kuten avioliitossakin pysymme uskollisena antamallemme lupaukselle ja rakastamalla puolisoamme enemmän kuin ketään muuta. Tähän tarvitsemme jatkuvaa tahtotilaa niin Jumalan kuin puolisonkin suhteen.

Loppusana kaikesta oli, että Jumala on luonut meidät kuvakseen. Hän näkee meidät Poikansa kautta puhtaina ja pyhinä, vaikka olemme luonnoltamme pahoja ja syntisiä. Jumala haluaa palauttaa meidät ennalleen Pyhän Henkensä työn kautta tässä ajassa ja alkuperäiseen tilaamme lopullisesti taivaassa, missä Hän Ilm. 21:5 mukaan luo kaiken uudeksi – meidätkin! Kiitos ja ylistys Jumalalle siitä ihmeestä!

Saarna toteutettiin tänään yhdessä Anitan valitsemia Psalmeja lukien mm. Ps. 93, 100, 111, 113, 120, 130. Hyvä on Herra! Iäti kestää Hänen armonsa, Hänen uskollisuutensa polvesta polveen (Ps. 100:5)! (PP)

Jumala loi

IMG_1764

Heinäkuun hengelliset nyyttärit seurakunnassamme alkoivat Juhanin ja Aulin runsaalla kattauksella. Juhani oli koonnut laajan valikoiman lauluja, jotka toivat esille päivän teemaa sekä rukousta ja ylistystä.

IMG_1767 b

IMG_1779

Aulin johdolla käsittelimme päivän aihetta, Jumala loi. Jumala on sekä järjestyksen että luovuuden Jumala, mikä näkyy kaikkialla Hänen luomistöissään. Auli antoi halukkaille mahdollisuuden käyttää omaa luovuuttaan kuvaamalla paperille tai paperista eri luomispäivien tapahtumia samalla, kun muut jatkoivat tutkistelua. Jumala on luodessaan meidät luonut meidät yhteyteen itsensä ja toistemme kanssa. Olemme sekä Jumalan että toistemme palvelijoita ja myös Jumalan taloudenhoitajia. Maa on annettu meille viljeltäväksi ja varjeltavaksi (1 Moos. 2:15). Miten hyvin ja millä tavalla toteutan tätä minulle uskottua tehtävää?

Luimme Ps. 139, josta saimme poimia esille itseä eniten puhutelleet kohdat. Olen aivan käsittämättömän ihmeellisesti luotu (jakeet 13 ja 14)! Emme voi paeta Jumalaa minnekään: emme taivaisiin, tuonelaan, merten ääriin, emme pimeyteen (jakeet 7-12), sillä Hänessä me elämme ja liikumme ja olemme (Apt. 17:28). Tämän tiedostaminen tuo uskovalla valtavan turvan, sillä Jumalan ajatukset meitä kohtaan ovat hyvät!

Pohdimme myös Jes. 42:49:5, 15, 16, mikä näissä jakeissa eniten puhuttelee? Jumala ei todellakaan unohda meitä, onhan Hän piirtänyt meidät kättensä hipiään ja Jeesus on antanut kämmenensä ristille naulattavaksi meidän jokaisen syntien vuoksi. Kukaan ei myöskään ole täällä sattumalta vaan Jumalan suunnitelman mukaan.

IMG_1776

Saarnaosio koostui yhteislauluista ja todistuksista niiden lomassa. Juhani kehotti kuulijoita etsimään lauluista kohtia, jotka puhuttelevat tai tuovat mieleen yhtymäkohtia omaan elämään. Näitä kukin kertoi paikaltaan mikrofonin kiertäessä salissa. Moni innoittuikin kommentoimaan seuraavaa laulun säettä:
Sana yksikin huulilta Jumalan Kuninkuuttaan kirkastaa.
Tyyntyy myrsky ja sairas saa terveyden Sana nuhtelee kuolemaa.
Kuolemakin on uskovalle voitto, uuden alku! Muistimme rukouksin erityisesti kahta vakavasti sairasta veljeämme, Simoa ja Erkkiä.

Päätimme jumalanpalveluksen yhteisellä rukouslaululla:
Silmäni aukaise Jumalani, kaikki muu turhaa on rinnallasi.
Aamulla noustessa vierelle jää. Liekkisi loistaa, kun yö hämärtää.
Viisauden Lähde, vie viisauteen. Tietäni ohjaa, kun matkaani teen.
Luottaa voin Isäni rakkauteen. Kätkeydyn suojaasi turvalliseen.
Yksin en pystyisi taistelemaan. Voiman ja viisauden Sinulta saan.
Heikkojen Auttaja voittamaton, ainoa turvani Sinussa on.
Valta ja suosio jää päälle maan. Perinnön taivaassa Sinulta saan.
Aarteeni kallein nyt luonasi on. Lahjoitat rauhan ja tuot sovinnon.
Oi, kirkkain aurinko, Ihmeellinen! Valaista täällä jo voit sydämen.
Silmäni aukaise, osoita tie. Luoksesi taivaaseen perille vie.
Tapahtukoon näin sinun ja minun kohdalla! Aamen! (PP)