Toiminta-ajatus

Sykkivän Sydämen seurakunnan tavoitteena on sekä hengellinen että määrällinen kasvu.

Seurakunta kokee tehtäväkseen evankeliumin viemisen niille ihmisille, joiden kanssa jäsenet ovat luonnostaan tekemisissä omassa arjessaan.
Seurakunta tukee, kannustaa, kouluttaa ja varustaa jäseniään toteuttamaan tätä tehtävää.

Sykkivän sydämen seurakunta tahtoo kaikessa toiminnassaan ilmentää Jumalan rakastavaa luonnetta sekä Hänen huolenpitoaan elämän erilaisissa vaikeissakin tilanteissa.

Seurakunnassa luodaan ja rohkaistaan avointa ja hyväksyvää ilmapiiriä, joka sietää erilaisuutta. Yhteisöllistä hyvinvointia varjellaan aktiivisin toimenpitein.

Jäseniä kannustetaan ja autetaan löytämään omat lahjansa ja palvelemaan niillä Jumalaa ja lähimmäistään.

Viikoittaisesta jumalanpalveluksesta halutaan tehdä ylistys- ja kasvutapahtuma, jossa käytetään ymmärrettävää kieltä ja johon kuka tahansa voi kokea itsensä tervetulleeksi.