Kolmen enkelin sanoma on ilosanoma

IMG_1948

Lumiset maisemat olivat vaihtuneet takaisin sateen tihkuisiksi ja harmaiksi saavuttuamme kirkkoon isänpäivän aattona. Riemullisten laulujen ja rukousten jälkeen todistustuokion aloitti Päivikki kiittämällä Jumalaa, joka kaiken kaikessa vaikuttaa, myös meissä tahtomisen, tekemisen ja antamisen, joka näkyi edellissapattina kerätyn kolehdin ja Sympatian hyväksi nautitun lounaan määrässä: tuottoa
keräykseen kertyi 753 euroa!

IMG_1951

Auli kertoi 55 vuotta sitten saamansa Raamatun tulleen hänelle erityisen tärkeäksi seurakuntamme iäkkään veljen, Paavon, kehotettua meitä vuosia sitten, isällisen vakavasti, lukemaan tätä kirjaa. Aulin Raamatun ensilehdelle on kirjoitettu: Lue tätä kirjaa. Tämä kirja pitää sinut erossa synnistä tai synti pitää sinut erossa tästä kirjasta. Auli lauloi koskettavan, vanhan laulun Äidin Raamattu isille suunnattuna.

IMG_1953

Leila lainasi laulamamme laulun sanoja ”matkani jatkuu taivasta päin, saaliiksi Herran hyvyyden jäin” toivoen ihmisten rakastuvat Jumalan hyvyyteen. Hän kertoi myös, kuinka vilkkaatkin lapset koululuokassa hiljentyvät uskontotunneille Raamatun kertomusten äärellä pohtimaan syvällisiä.

Puhujavieraamme Simo Perho muisteli aikaa vaimonsa kanssa 35v sitten Kopussa, jolloin he olivat hoitaneet edesmennyttä kartanon omistajaa. Heidän esikoisensa aloitti elämänsä myös Kopussa, josta perhe siirtyi Nasaretiin lähetystyöhön.
Leila kiitti vielä Jumalan huolenpidosta, kun mummin käsilaukku rahoineen oli varjeltunut koskemattomana yön yli hoivakodin pihalla! Se löytyi aamulla kirkkoon lähtiessä.

Raamatuntutkistelu keskittyi Nehemian kirjan 8:een lukuun. Se on kirjoitettu v. 444 e.Kr. Jerusalemin muurit oli korjattu ja portit paikoillaan 52 vuorokaudessa, mikä ihmetytti vastustajiakin. Siitä kiitollisina koko pakkosiirtolaisuudesta palannut kansa halusi kuulla, mitä lain kirjaan oli kirjoitettu. Se oli säädetty 5 Moos. 31:9-13 luettavaksi joka seitsemäs vuosi, joka oli ollut unohduksissa pakkosiirtolaisuuden aikana. Tämä tapahtui juuri lehtimajanjuhlan aikana viikon ajan.

Kansa kuunteli tarkkaan, kun lain kirjaa (=viittä Mooseksen kirjaa) luettiin ja selitettiin, kun oli ensin rukoiltu ja kiitetty Herraa. Sanaa oli selitettävä, sillä kaikki eivät osanneet enää hepreaa vaan teksti oli tulkittava arameankielelle.  Kieli muuttuu ja oman kansan historian kuuleminen vahvistaa ja rohkaisee omaa identiteettiä. Raamatussa tulee aina esille uutta, jota voimme oppia ymmärtämään.

Neh. 8:9-12 kansa katui ja itki syntejään, mutta se kiellettiin, koska nyt oli syytä iloon: he olivat jo synnintunnossa. Nyt oli juhlan ja ilon aika!. Ehtoollisessa toistuu sama ajatus – katumus ja ilo. ”Jumalan ilona on sulkea syntiset, katuvat ihmisolennot rakkautensa syleilyyn, sitoa heidän haavansa, puhdistaa heidät synnistä ja pukea heidät pelastuksen vaatteisiin” (Ellen G. White: Profeetat ja kuninkaat s. 462).

IMG_1958

Sapatin Sanassa Simo käsitteli Ilmestyskirjan 14:6-12 jakeita, jotka kertovat kolmen enkelin sanoman ihmiskunnalle. Ensimmäisen enkeli julisti evankeliumia ”maan päällä asuvaisille, kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille. Ja hän sanoi suurella äänellä:Peljätkää Jumalaa ja antakaa Hänelle kunnia, sillä Hänen tuomionsa hetki on tullut, ja kumartakaa Häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet”. Evankeliumi on hyvä sanoma. Kreikan aioonios (ikuinen) tarkoittaa  laadullisesti ikuista, ei ajallisesti. Se on täydellinen, lopullinen. Ikuinen elämä alkaa jo nyt kun otamme Jeesuksen vastaan. Se on laadullista elämää, mutta ei ajallisesti ikuista, koska se päättyy.

Tätä evankeliumia voi todellakin julistaa kaikille rodusta ja uskonnosta riippumatta. Jumala on avannut taivaan portit kaikille Jeesuksen sovitustyön kautta.. Sen saamme yksin armosta. Kaikki on valmista Kuninkaan juhliin. Tulkaa! Minä haluan teidät luokseni, on Jumalan kutsu jokaiselle. Itse kunkin on vastattava tuohon kutsuun: haluanko Jumalan tykö taivaaseen vai en?

Kehotus ’pelätä Jumalaa’ tarkoittaa Hänen kunnioittamistaan ja ja se ilmenee haluna elää Hänen tahtonsa mukaan kaikilla elämämme osa-alueilla. Mitä tarkoittaa ’kunnian antaminen Hänelle?  1 Kor. 10:31 mukaan: ”Söittepä siis tai joitte tai teittepä mitä hyvänsä, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi”. Ps. 50:23 sanoo: ”Joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa Minua”. Jokainen hengenvetoni kuuluu minun uskontooni, kiteytti Simo. Pienilläkin asioilla on silloin merkitystä, tiskaamisesta lähtien. Joka on uskollinen vähimmässä, on uskollinen kaikessa. Kotona lapsiaan hoitava äiti on arvokkaammassa tehtävässä kuin lähetyssaarnaaja kaukomailla.

Jumala haluaa, että hänen kansansa erottuu muista tuomalla kunniaa hänelle. Miksi? ”Koska hänen tuomionsa hetki on tullut” Dan. 9:9-13, 22 mukaan Korkeimman pyhät saivat oikeutensa. Tuomio on hyvä asia. Ilm. 3:5: ”Se, joka voittaa, puetaan siis valkeisiin vaatteisiin enkä Minä pyyhi pois hänen nimeään elämän kirjasta. Ja Minä tunnustan hänen nimensä Isäni edessä ja Hänen enkeliensä edessä”. Jeesus tunnustaa meidät omakseen ja sen seurauksena pyhät saavat vallan Hänen kanssaan. Hänen sovitustyönsä ansiosta me saamme vapautuksen synneistämme.

”Ja kumartakaa häntä joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet.” Me kumarramme Jumalaa Luojana pyhittämällä sen lepopäivän, jonka hän luomisessa antoi, koska uskomme Raamattuun ja 1. Moos kirjaan. Lepää omista teoistasi.  Sapatti muistuttaa, ettemme voikaan omilla ponnisteluilla emmekä ansioilla pelastua. Jumalan siunauksella on suurempi arvo kuin taloudellisella hyödyllä, joka voisi tulla lauantain työllä.

Ensimmäinen enkeli julisti iankaikkista evankeliumia. Jakeet 8-11 julistavat Jumalan vihollisen ja hänen eksyttämiensä tuhoa ja tuomiota. Tuomio on oikeudenmukainen. Jokainen saa mahdollisuuden tehdä valintansa ennen kuolemaansa. Jae 14:12: Tässä kysytään pyhiltä kärsivällisyyttä, niiltä, jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesuksen. (KR 1992).  Jumala haluaa, että ihmiset tekevät valinnan Hänen ja maailman välillä. (PP)

Sympatiajumalanpalvelus

IMG_1937

Lauantaina 2.11. 2019 vietimme Sykkivän Sydämen-seurakunnassa Sympatiajuhlaa runsaslukuisella joukolla kiittäen Jumalaa Hänen siunauksistaan kuluneen keräyskauden aikana. Leila kertoi, miten Kopun koululaiset kävellen tai juosten saavat sponsoreilta palkkion, joka menee keräyksen hyväksi. Pirkko myy tekemäänsä taidetta, kirjoja ja kortteja Sympatian hyväksi. Kaarlo ja Päivikki ovat perinteisiä ovelta ovelle kerääjiä, jotka kertoivat kokemuksiaan. Tänään keräsimme varoja syömällä lounasta! Olemme osaltamme välittämässä Herran Jeesuksen rakkautta ja sääliä köyhiä, sairaita ja ahdingossa olevia kohtaan.

IMG_1939

Raamatuntutkistelussa käsittelimme Nehemian kirjan 5. lukua, joka tuo hyvin esille Nehemian jalomielisyyden, oikeudenmukaisuuden ja esimerkillisyyden johtajana. Hän kuuli kansan valituksen, kuinka heitä sorretaan ja riistetään kansan johtajien ja ylimysten taholta. Tämä vihastutti Nehemiaa kovin ja asiaa harkittuaan hän kutsui koko kansan koolle ja vaati johtajia palauttamaan köyhille heidän peltonsa ja lainaamiensa rahojen korot. Tämä heidän tuli valalla vannoa pappien edessä.

Porinatuokiossa pohdimme Miika 6:8 sanoja: ”Hän on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä hyvä on; ja mitä muuta Herra sinulta vaatii kuin, että teet sitä, mikä oikein on, rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä”. Oletko saanut osaksesi laupeutta? Miltä se tuntuu?. Oletko osoittanut sitä toisille? Mitä nöyryys on? Millainen on nöyrä ihminen? Parhaimman esimerkin tästä saamme Jeesuksesta Fil. 2:5-8, joka kehottaa meitä saman mielisyyteen Herramme kanssa.

IMG_1943 (2)

IMG_1946

Puhujana lauantain jumalanpalveluksessa oli Ari Laitinen. Hän oli ollut runokurssilla Vivamossa ja siellä heille oli annettu tehtäväksi kertoa lyhyesti raamatun henkilöstä, jota kohtaan he tuntevat sympatiaa. Ari oli kirjoittanut Tuomaksesta, opetuslapsesta, jolla on epäilijän leima otsassaan. Tuomas oli kuitenkin myös mies, jonka luonteenpiirteisiin kuului ottaa asiasta selvää. Hän ei tyytynyt toisten vakuutteluihin.

Toisen tehtävän aiheena oli kiitoslaulu, jonka Ari esitti laulaen ilman säestystä. Golgatan jälkeen opetuslapset pelkäsivät ja kokoontuivat lukittujen ovien takana. Silloin Tuomas sanoi: ”Jos en itse näe naulan jälkiä käsissäsi ja pistä sormiani niihin, en usko. Ja kun Jeesus kertoi lähtevänsä takaisin Juudeaan, jossa hänet kivitettäisiin, Tuomas sanoi: ”Mennään vain, kuollaan kaikki yhdessä.”

Tuomas ei ollut arkalasta kotoisin. Hän oli tiedonhaluinen, harkitseva, kriittinen, peloton realisti. Ari, joka itse on toiminut toimittajana, sanoi: ”Jos olisin Tuomaksen esimies, hänet uskaltaisin lähettää haastaviin kohteisiin tai häneltä voisin ostaa käytetyn auton, hän kertoisi sen vioista.

Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo: ”Te tiedätte tien sinne, minne minä menen.” Yksi opetuslapsista uskalsi sanoa, että emme me tiedä. Sitten Jeesus sanoi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. ” Jos Tuomas ei jotakin ymmärtänyt, hän paljasti sen. Avoimuus ja rehellisyys muuttaa maailmaa.

Jeesus tuntee ihmisluonnon. Sinisilmäisyys ei ole uskoa. Usko saa alkunsa Pyhän Hengen kautta. Jumala ilmoittaa itsensä meille.

Tuomas totesi Jeesuksen kylkihaavat aidoiksi. ja sanoi: ”Minun Herrani ja Jumalani.” Herra voi vaihtaa epäuskon uskoksi.  (PP,PH)